ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЭМУЛЬСАЦИИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТИ

Авторы

  • Р.О. Орынбасар КазНУ им.Аль-Фараби
  • Б.М. Насибуллин Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

DOI:

https://doi.org/10.32014/2022.2518-1491.108

Ключевые слова:

нефть, эмульсия, дисперсная система, деэмульгатор, разрушение эмульсии, адсорбционно-сольватный слой, пипетка, отстойник

Аннотация

Тұщы жуу суын қосқаннан кейін су-мұнай эмульсиясын гидродинамикалық өңдеуді қолдану кезінде суланған мұнайдың деэмульсациясы бойынша зерттеулер жүргізілді.

Судың мұнайдан бөліну жылдамдығы шикізатты демульсацияға алдын-ала дайындау сапасына байланысты екендігі көрсетілген.

Су-мұнай эмульсиясының алдын-ала дайындығын сипаттайтын параметрлерге су тамшыларының адсорбциялық - сольват қабатының бұзылу дәрежесі, эмульсияның ұсақ дисперсті бөлігінің азаю дәрежесі, тез тұндыру үшін су тамшыларының оңтайлы мөлшеріне қол жеткізу және олардың өнімді жинау сыйымды ыдыстарының (тұндырғыштардың) түбінде бірігіп, шөгуі жатады.

Су тамшыларының өзара әрекеттесу процестерін зерттеу көрсеткендей, су-мұнай эмульсиясындағы су тамшыларының коалесценциясы тұнбаға алдын-ала дайындық кезінде гидродинамикалық өңдеу кезінде, тұндырғышта тамшылардың тұну процесінде, тұндырғыштың түбінде тұнудан кейін пайда болуы мүмкін.

Алғашқы екі жағдай бір уақыттағы соқтығысу жиілігімен және коагуляция-тұндыру белсенділігі коэффициентінің мәндерімен ерекшеленеді.

Сонымен қатар, бірінші нұсқада бұл көрсеткіштер айтарлықтай үлкен мәнге ие және ауыр және тұтқыр майларды демульсациялау үшін іс жүзінде қолданылуы керек.

Загрузки

Опубликован

2022-06-15

Как цитировать

Orynbassar, R., & Насибуллин, Б. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЭМУЛЬСАЦИИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТИ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (2), 121–129. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1491.108