ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Авторы

  • А.К. Бакпаева Торайгыров Университет
  • Г.А. Оспанова Кызылординский университет им. Коркыт Ата
  • Ж.К. Басшиева Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова
  • К.Н. Тастанбекова Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты
  • М.Н. Нургабылов Международный Таразский инновационный институт имени Шерхан Муртаза
  • А.А. Нургалиева НАО «Торайгыров университет»

DOI:

https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.683

Ключевые слова:

глобализация, сельскохозяйственные рынки, торговые отношения, международная конкуренция, аграрные стратегии

Аннотация

Аңдатпа. Бұл ғылыми мақала жаһандық процестердің аграрлық нарықтарға және онымен байланысты сауда қатынастарына әсерін жан-жақты зерттеу болып табылады. Зерттеу бірнеше кезеңдерді қамтиды, олардың әрқайсысы жаһанданудың ауылшаруашылық саласына әсерінің әртүрлі аспектілерін анықтауға бағытталған. Талдаудың бірінші кезеңі ауыл шаруашылығындағы жаһанданудың негізгі тенденцияларын анықтауға бағытталған. Негізгі назар ауылшаруашылық өнімдерінің әлемдік саудасындағы өзгерістерге, сондай-ақ Халықаралық экономикалық қатынастардың аймақтық және Ұлттық нарықтарға әсеріне аударылады. Зерттеудің екінші кезеңі аграрлық саладағы жаһанданудың әсер ету объектілерін бөлуге бағытталған. Бұл нысандардың ішінде ауылшаруашылық нарықтары, сауда ағындары, Инвестициялар және технологиялық инновациялар ерекшеленеді. Бұл нысандарды анықтау жаһанданудың ауыл шаруашылығының әртүрлі салаларына қалай әсер ететінін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Талдаудың үшінші кезеңі жаһанданудың аграрлық сектор объектілеріне әсер ету белгілерін анықтауға бағытталған. Бұған өндірістік тәжірибелердегі өзгерістер, халықаралық бәсекелестіктің өсуі, өткізу нарықтарын қайта бөлу, және елдер арасындағы сауда қатынастарының құрылымындағы өзгерістер кіреді. Қорытындылай келе, зерттеу жаһандану ауылшаруашылық нарықтарына айтарлықтай әсер етіп, қиындықтар мен мүмкіндіктер туғызады деген қорытындыға келеді. Бұл аграрлық стратегияларды жаһандық экономиканың жаңа шындықтарына бейімдеу қажеттілігін көрсетеді және ауыл шаруашылығында тиімді саясаттар мен тәжірибелерді әзірлеуге негіз береді

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

А.К. Бакпаева, Торайгыров Университет

Бакпаева Асия Кудайбергеновна ― магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры «Экономика» НАО «Торайгыров университет» E-mail:  mustik.mak@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3606-48533;

Г.А. Оспанова, Кызылординский университет им. Коркыт Ата

Оспанова Гульпат Айбасовна ― магистр статистики, кафедра «Финансы, учет и аудит», Институт Экономика и права, Кызылординский университет им. Коркыт Ата Gulpat73@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2751-1049;

Ж.К. Басшиева, Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова

Басшиева Жангул Кутжановна кандидат экономических наук, Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова basshieva1973@mail.ru Орцид: https://orcid.org/0000-0002-7975-8791

К.Н. Тастанбекова, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

Тастанбекова Қарлығаш Нышанбайқызы ― экономика ғылымдарының кандидаты, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтының экономика және менеджмент кафедрасының меңгерушісі E-mail: tiko_1kn75@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6480-4492, 56127971000;

М.Н. Нургабылов, Международный Таразский инновационный институт имени Шерхан Муртаза

Нұрғабылов Мұрат Нуридинович ― PhD, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтының жаратылыстану факультетінің деканы E-mail: murat_tdd@bk.ru,  https://orcid.org/0000-0002-8203-7565;

А.А. Нургалиева, НАО «Торайгыров университет»

Нургалиева Айнаш Амангельдиновна ―  кандидат экономических наук; профессор кафедры «Экономика» Факультет экономики и права Торайгыров университет г. Павлодар, Казахстан  E-mail: nurgalieva_ainash@mail.ru, https://ORCID.org/0000-0002-3818-7013, ID автора: 57189310537.

Загрузки

Опубликован

2024-02-29

Как цитировать

Бакпаева Асия, Б. А., Оспанова, Г., Басшиева Жангул , Б. Ж. ., Тастанбекова Карлыгаш , Т. К. ., Нұрғабылов Мұрат , Н. М. ., & Нургалиева, А. (2024). ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 407(1), 420–431. https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.683

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)