БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторы

  • Динара Муратбекова НАО "Жетысуский университет им. И. Жансугурова"
  • Айжан Сапаргалиева

DOI:

https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.305

Аннотация

Қазіргі уақытта бастауыш мектептің болашақ педагогтарын даярлау қазіргі Қазақстандағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осындай жолдардың бірі Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің тәжірибеге бағытталған құзыреттілігін енгізу болып табылады. Бұл бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін, оның алған білімі мен тәжірибесі негізінде Типтік кәсіби мәселелерді шешу қабілетін қалыптастыруды қамтиды. Ғылыми педагогика мен психологияда тәрбие мен оқытудың мақсаты баланың жеке басын дамыту болып табылады. Жеке тұлғаның дамуы халықтың мәдениетін дамытудың ұзақ процесі ретінде қарастырылады. Сөйлеу мәдениеті-бұл жалпы мәдениеттің құрамдас бөлігі, сондықтан сөйлеуді дамыту мектеп жасына дейінгі және кіші оқушының жеке басын қалыптастырудың маңызды міндеті болып табылады. Балаларды дұрыс және мәнерлі сөйлеуге үйрету — ауызша да, жазбаша да — күрделі тәсілді қажет ететін күрделі міндет. Бұл зерттеудің мазмұны бастауыш сынып оқушыларының диалогтық сөйлеуін дамытуға ықпал етеді. Тікелей бастауыш мектепте балалар ауызша және жазбаша әдеби тілдің жалпы қабылданған нормаларын игере бастайды, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында тілдік құралдарды қолдануды үйренеді. Мұғалімнің рөлі-бұл балаларға тіл мәдениетінің талаптары мен нормаларын түсінуге көмектесу, жас оқушыларға өз бетінше ой қалыптастыруға үйрету, тілдік құралдардың дәлдігін, дұрыстығын, әртүрлілігі мен мәнерлілігін бақылау. Болашақ мұғалімдерді даярлау оқу іс-әрекетінің үш компонентін қамтиды: мазмұнды, операциялық және мотивациялық. Бұл компоненттердің өзара байланысы дайындық деңгейінің сипаттамасы бола алады. Сондай-ақ, эксперимент барысында болашақ мұғалімдердің диалогтік сөйлеуді дамыту бойынша жұмысқа дайындық деңгейі анықталды. Эксперименттің нәтижелері бастауыш сынып оқушыларының диалогтық сөйлеуін дамыту бойынша жұмыс жасау үшін әдістемелік жүйені құру қажеттілігін растады.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Загрузки

Опубликован

2022-06-15

Как цитировать

Муратбекова, Д., & Сапаргалиева, А. (2022). БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (3), 110–125. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.305

Выпуск

Раздел

ПЕДАГОГИКА