1.
Б.З. Абделиев, Д. Байбоз. ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ. ДНР [Интернет]. 31 март 2023 г. [цитируется по 2 март 2024 г.];345(1):5-12. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/5354