1.
Омар А, Манапбаева А, Кызгарина М, Көмеш Т, Алимгазинова Н. AQUILA МОЛЕКУЛАЛЫҚ БҰЛТЫНЫҢ АЙМАҚТАРЫН CO ТАҢДАМАЛЫ ДИССОЦИАЦИЯСЫ ӘДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ. ДНР [Интернет]. 31 март 2023 г. [цитируется по 5 октябрь 2023 г.];345(1):180-91. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/5240