1.
Нұрдаулетова А. ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ. ДНР [Интернет]. 15 июнь 2022 г. [цитируется по 17 июнь 2024 г.];(2):61-74. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/2982