Б.З. Абделиев, и Д. Байбоз. «ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ». Научный журнал «Доклады НАН РК» 345, no. 1 (март 31, 2023): 5–12. просмотрено март 2, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/5354.