Аймашева, Жадыра, и Данияр Исмаилов. «ФУЛЛЕРЕННІҢДОҒАЛЫҚ РАЗРЯДТАҒЫ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОСПАЛАРДАН ТАЗАРТУ». Научный журнал «Доклады НАН РК» 345, no. 1 (март 31, 2023): 96–107. просмотрено октябрь 5, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/5148.