Duisenbay, Aknur. «ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ». Научный журнал «Доклады НАН РК», no. 4 (декабрь 30, 2022): 95–107. просмотрено май 18, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/4909.