Shomshekova, S. «АСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ АСТРОФИЗИКА САЛАЛАРЫНДА МАШИНАМЕН ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ШОЛУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», т. 345, вып. 1, март 2023 г., сс. 206-15, doi:10.32014/2023.2518-1483.195.