Duisenbay, A. «ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 4, декабрь 2022 г., сс. 95-107, doi:10.32014/2022.2518-1483.174.