Бөрібай, Э. «ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2, июнь 2022 г., сс. 21-39, doi:10.32014/2022.2518-1483.145.