Kozhakhmetova, A. «DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING INTEGRATED FERTILIZER FROM SOLID WASTE OF PRODUCTION: ӨНДІРІСТІҢ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2, июнь 2022 г., сс. 40-47, doi:10.32014/2022.2518-1483.146.