[1]
Sansyzbay Abylay Rysbaevich, Umitzhanov Mynbay, Bakirov Nurbol Jumakadyrov, и Rysbayev Muratkhan Belderkhanovih, «CONSERVATION OF THE GENE POOL OF ENDANGERED ARGALI SPECIES», ДНР, вып. 2, сс. 68–75, апр. 2021.