[1]
А. Нұрдаулетова, «ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ», ДНР, вып. 2, сс. 61–74, июн. 2022.