[1]
Bakhyt Yerik Bahytula, Kaliyeva Yelena Vladimirovna, Nurpeissova Nazym Satybaldievna, Makisheva Zhanna Anatolievna, и Urazbekov Abay Kargashevich, «STRATEGIC PRIORITIES AND MECHANISMS OF PROTECTION OF FINANCIAL INTERESTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», ДНР, вып. 4, сс. 100–106, авг. 2020.