Б.З. Абделиев и Д. Байбоз (2023) «ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ», Научный журнал «Доклады НАН РК», 345(1), сс. 5–12. doi: 10.32014/2023.2518-1483.179.