Duisenbay, A. (2022) «ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ», Научный журнал «Доклады НАН РК», (4), сс. 95–107. doi: 10.32014/2022.2518-1483.174.