Бөрібай, Э. (2022) «ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ», Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), сс. 21–39. doi: 10.32014/2022.2518-1483.145.