Б.З. Абделиев, и Д. Байбоз. 2023. «ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ». Научный журнал «Доклады НАН РК» 345 (1):5-12. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1483.179.