Бөрібай, Эльмира. 2022. «ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2 (июнь):21-39. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.145.