Нұрдаулетова, Арайлым. 2022. «ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2 (июнь):61-74. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.148.