Kozhakhmetova, Aidana. 2022. «DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING INTEGRATED FERTILIZER FROM SOLID WASTE OF PRODUCTION: ӨНДІРІСТІҢ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ». Научный журнал «Доклады НАН РК», вып. 2 (июнь):40-47. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.146.