Б.З. АБДЕЛИЕВ; Д. БАЙБОЗ. ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», [S. l.], v. 345, n. 1, p. 5–12, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1483.179. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/5354. Acesso em: 24 апр. 2024.