ҚАРАБАЕВА, І. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰЗДЫ ТОПЫРАҒЫНАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ЫДЫРАТУШЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫ БӨЛІП АЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰЗДЫ ТОПЫРАҒЫНАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ЫДЫРАТУШЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫ БӨЛІП АЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», [S. l.], n. 4, p. 29–40, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1483.169. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/4864. Acesso em: 18 май. 2024.