БӨРІБАЙ, Э. ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ. Научный журнал «Доклады НАН РК», [S. l.], n. 2, p. 21–39, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1483.145. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/3013. Acesso em: 17 июн. 2024.