НҰРДАУЛЕТОВА, А. ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», [S. l.], n. 2, p. 61–74, 2022. DOI: 10.32014/2022.2518-1483.148. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/2982. Acesso em: 17 июн. 2024.