Б.З. Абделиев, & Д. Байбоз. (2023). ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», 345(1), 5–12. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1483.179