Duisenbay, A. (2022). ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (4), 95–107. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.174