Бөрібай, Э. (2022). ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), 21–39. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.145