Kozhakhmetova, A. (2022). DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING INTEGRATED FERTILIZER FROM SOLID WASTE OF PRODUCTION: ӨНДІРІСТІҢ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), 40–47. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.146