(1)
Bakhyt Yerik Bahytula; Kaliyeva Yelena Vladimirovna; Nurpeissova Nazym Satybaldievna; Makisheva Zhanna Anatolievna; Urazbekov Abay Kargashevich. STRATEGIC PRIORITIES AND MECHANISMS OF PROTECTION OF FINANCIAL INTERESTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. ДНР 2020, 100-106.