[1]
Танатарова, Ж. , Асембаева, Э., Сейдахметова, З., Нурмуханбетова, Д. и Токтамысова, А. 2023. ПРОБИОТИКАЛЫҚ СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК». 345, 1 (мар. 2023), 293–303. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1483.202.