[1]
Б.З. Абделиев и Д. Байбоз 2023. ПАТОГЕНДІК МИКРОРГАНИЗМДЕРДІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ. Научный журнал «Доклады НАН РК». 345, 1 (мар. 2023), 5–12. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1483.179.