[1]
Duisenbay, A. 2022. ҮШКЛАСТЕРЛІК МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ 9Ве МЕН 9В АЙНАЛЫҚ ЯДРОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. Научный журнал «Доклады НАН РК». 4 (дек. 2022), 95–107. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.174.