[1]
Бөрібай, Э. 2022. ОҢТҮСТІК БАЛҚАШ ӨҢІРІНІҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ. Научный журнал «Доклады НАН РК». 2 (июн. 2022), 21–39. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.145.