[1]
Нұрдаулетова, А. 2022. ГИДРОБИОНТ ТҰНБАЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРАҚТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ. Научный журнал «Доклады НАН РК». 2 (июн. 2022), 61–74. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483.148.