ПНЕВМОВАКУУМДЫ (ЭРЛИФТТІ) СОРАП ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН НЕГІЗДЕУ ӘДІСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Авторы

  • А. Е. Алдиярова
  • Е. Т. Кайпбаев
  • Д. Д.Тұрсыналы

Ключевые слова:

сумен қамтамасыз ету, ұңғыма, су берілісі, су-ауа қоспасы, пневмовакуумды (эрлифті) сорап қондырғысы, эжектор, аэрация, суды көтеру.

Аннотация

Мақалада пневмовакуумды (эрлифті) сорап қондырғысының параметрлерін негіздеу мен
технологиялық және техникалық параметрлерін анықтау әдістемесі талқыланған. Шаруа және фермер қожалықтарын сумен қамтамасыз ету үшін пневмовакуумды (эрлифті) сорап қондырғысын пайдалану арқылы
ұңғымалардан суды көтеру технологиясы негізделген. Теориялық және эксперименттік зерттеулердің
нәтижелері бойынша оңтайлы технологиялық параметрлер келтірілген: оңтайлы су көтеру биіктіктерінде
компрессор көмегімен жасалған қысылған ауаның артық қысымы; көтерілетін су-ауа қоспасының үлес салмағы; сорап қондырғысының су берілісі Q; сорап жүйесі мен сорап қондырғысының қуаты және тиімділігі,
суды көтеру биіктігі H, сорап бөлігінің диаметрлік өлшемі DНЧ, минерализациялану мен ондағы қатты бөлшектердің шектік мөлшері (құмның) Мд, сорап қондырғысының қалыпты жұмысы үшін қоршаған ортаның
температурасы ТНР.

Загрузки

Опубликован

2021-04-13

Как цитировать

Aldiyarova Ainura Esirkepovna, Kaipbayev Yerbolat Tolganbayevich, & Tursynaly Didar. (2021). ПНЕВМОВАКУУМДЫ (ЭРЛИФТТІ) СОРАП ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН НЕГІЗДЕУ ӘДІСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), 127–134. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/382

Выпуск

Раздел

Статьи