ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРҒАҚ ДАЛА АЙМАҒЫНДАҒЫ КАРБОНАТТЫ ҚАРА-ҚОҢЫР ТОПЫРАҚТАРДЫҢ ДЕГРАДАЦИЯЛАНҒАН ЖАЙЫЛЫМДАРЫН БАҒАЛАУ

Авторы

  • Н. Ә. Әбдірахымов
  • C. Қалдыбаев
  • А. С. Cейлхан
  • Л. М. Мамбетова
  • Д. Р. Күлмұханова

Ключевые слова:

құрғақ дала, қара-қоңыр топырақтар, жайылым, деградация, физикалық және биологиялық индикаторлар, жерді қашықтықтан зондтау, геомәліметтік база, географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ).

Аннотация

я Мақалада Қазақстанның құрғақ даласының карбонатты қара-қоңыр топырақтарының
деградацияланған жайылымдары сипатталып, оларға жан-жақты толық баға берілген. Физикалық (топырақтық) және биологиялық (өсімдік жамылғысы) көрсеткіштері келтірілген. Құрғақ дала аймақтары
жайылымдарының геоақпараттық мониторингісі жасалған. ГАЖ технологиясы мәліметтері мен далалық
зерттеулер нәтижелері арқылы құрғақ далалық жайылымдарының деградациялану дәрежесінің картографиялық моделі ұсынылған. Сонымен қатар, мақалада ең күрделі мәселелерді іс жүзінде шешу, жайылым
аумағындағы табиғи жем-шөп ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану жөніндегі шараларды ғылыми
негіздеуге және жасауға мүмкіндік берілетіндігі көрсетілген, бұл тұтастай ауылшаруашылық өндірісін
нығайтуға және кеңейтуге ықпал етеді. Зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу мал шаруашылығын дамытуда
жайылымдық жерлерді тиімді қолдану мен оларды қалпына келтіруде, жақсарту үшін үлкен негіз болып
табылады.

Загрузки

Опубликован

2021-04-13

Как цитировать

Abdrakhimov Niet Abdrakhimovich, Kaldybaev Sagynbai, Seilkhan Ainur Seilkhanovna, Mambetova Lyazzat Maratovna, & Kulmukhanova Damira Rustemovna. (2021). ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРҒАҚ ДАЛА АЙМАҒЫНДАҒЫ КАРБОНАТТЫ ҚАРА-ҚОҢЫР ТОПЫРАҚТАРДЫҢ ДЕГРАДАЦИЯЛАНҒАН ЖАЙЫЛЫМДАРЫН БАҒАЛАУ. Научный журнал «Доклады НАН РК», (2), 76–86. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/reports-science/article/view/369

Выпуск

Раздел

Статьи