1.
Асанова Б, Оразбаев Б, Молдашева Ж, Шуйтенов Ғ, Дюсембина Э. ТҮРЛІ СИПАТТАҒЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ АҚПАРАТТАР НЕГІЗІНДЕ БАЯУ КОКСТЕУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРЕГАТТАРЫ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ . СФМН [Интернет]. 30 сентябрь 2023 г. [цитируется по 17 июнь 2024 г.];(3):28-43. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/5776