1.
Милана Б, Шынар М, каламкас Б, Адлет Н, Ерұлан А. ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ . СФМН [Интернет]. 7 декабрь 2022 г. [цитируется по 24 март 2023 г.];(4):16-29. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/4789