1.
А.Н. Телқожа, А.Б. Кульджабеков. УРАН КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ПРОЦЕССТЕРДІ ПАРАЛЛЕЛЬ БАҒДАРЛАМАУ АРҚЫЛЫ МОДЕЛЬДЕУ. СФМН [Интернет]. 12 июнь 2021 г. [цитируется по 21 июнь 2024 г.];(3):128-37. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2085