1.
А.Б. Манапбаева, J. Esimbek, Н.Ш. Алимгазинова, М.Т. Кызгарина, А.Б. Атамұрат. N22 ШАҢ КӨПІРШІКТЕРІ ЖАНЫНДАҒЫ ЖАС ЖҰЛДЫЗ ОБЪЕКТІЛЕРІН АНЫҚТАУ. СФМН [Интернет]. 12 июнь 2021 г. [цитируется по 20 июнь 2024 г.];(3):96-105. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2078