1.
Ахметов Б.С., Қ. Нұралбай. ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ . СФМН [Интернет]. 12 июнь 2021 г. [цитируется по 13 июнь 2024 г.];(3):6-11. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038