Муратов, Толенди. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН IT ШЕШІМДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, no. 1 (март 20, 2024): 248–259. просмотрено май 23, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/5872.