Милана, Болатбек, Мусиралиева Шынар, Багитова каламкас, Нюсупов Адлет, и Абайұлы Ерұлан. «ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ФИШИНГТІК ХАБАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, no. 4 (декабрь 7, 2022): 16–29. просмотрено апрель 13, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/4789.