Мухитова, Айгуль. «РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ УАҚЫТҚА ТӘУЕЛДІ XML-ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ XML-ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, no. 2 (июнь 15, 2022): 92–111. просмотрено июнь 17, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/3163.