Ахметов Б.С., и Қ. Нұралбай. «ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, no. 3 (июнь 12, 2021): 6–11. просмотрено июнь 14, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/physics-mathematics/article/view/2038.