Салыбек, Л. «МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕУДЕ ЭЛЕКТРОТҰЗСЫЗДАНДЫРЫРУ ЖӘНЕ СУСЫЗДАНДЫРУ ПРОЦЕССТЕРІН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН МОДЕЛЬДЕР ҚҰРУ ТӘСІЛІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 4, декабрь 2023 г., сс. 224-36, doi:10.32014/2023.2518-1726.231.