Махажанова, У., Б. Тасуов, А. Муханова, А. Мухиядин, и Р.К. Жеткиншеков. «БҰЛДЫР ЖИЫНДАР ТЕОРИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БИЗНЕСТІҢ НЕСИЕ ҚАБІЛЕТІЛІГІН БАҒАЛАУ АЛГОРИТМІ». Известия НАН РК. Серия физико-математическая, вып. 4, декабрь 2022 г., сс. 81-92, doi:10.32014/2022.2518-1726.158.